Pořádané konference

Informace o pořádaných konferencích

Copyright: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 340