Navštívené konference

Informace o navštívených konferencích.

Copyright: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 340